Tagarchief: shangrila home

Nepal

Op 28 april, 3 dagen na de aardbeving die o.m. Nepal trof schreef Luc Vogels op Facebook:

‘Dat Hazard en co zoveel kunnen verdienen, ligt aan de samenleving die dat toelaat. Net zoals die het toelaat dat anderen in waardeloze arbeidscontracten worden gedwongen, schrijft Matthias Somers. En het is die samenleving die aan beiden paal en perk kan stellen.’
Volgens Luc heeft hij gelijk.

Mijn reactie hierop was dat we dit alleen kunnen als we samen uit onze comfortzone durven stappen en solidariteit tonen. Het gesprek ging zo nog even door. Mijn oproep tot ‘het goede voorbeeld geven’ zette me aan om over te gaan tot actie.

Twee dagen voordien bracht Luc ook verslag uit over Shangri-La Home in Nepal, een opvanghuis voor straatkinderen. Het goede nieuws is dat de mensen uit het home ongedeerd zijn maar dat de ex-straatkinderen opnieuw straatkind zijn geworden.
Gezien de recente prevalentiecijfers over autisme is het erg waarschijnlijk dat er ook kinderen (en/of medewerkers) met autisme betrokken zijn. Die waarschijnlijkheid vergroot nog door wat antropologische en sociologische studies aangeven als mogelijke oorzaken om als kind op straat te belanden. Onze eerste impuls, zeker in een arm land als Nepal, is dit toe te schrijven aan de economische situatie. Maar er is meer. Het komt redelijk vaak voor dat kinderen ofwel zelf het gezin verlaten ofwel verstoten worden vanwege een moeilijke opvoedingssituatie. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld een kind dat voor ouders moeilijk te hanteren is (huilbaby’s, moeilijke gedrag,…) en/of waarbij de ouders niet de achtergrond hebben om hiermee om te gaan.
Armoede legt dan nog eens extra druk op het gezin. Kinderen vertellen vaak over geslagen worden of strenge straffen te moeten ondergaan. Er is niet één aanwijsbare oorzaak, maar een complex samengaan van factoren dat er voor zorgt dat kinderen een opvoeding en een warm nest mislopen.

Zoals u kan zien op de vele nieuwsberichten is het in Kathmandu een totale chaos. Reddingswerkers op zoek naar mensen, bewoners die puin ruimen, ingestorte huizen, etc.

Voor iemand met autisme wil dit zeggen dat er geen enkele houvast meer is. Net zoals voor alle anderen daar, is de stabiliteit weggevallen maar voor diegenen met autisme is de impact toch net dat beetje groter. Hoe herken je als visueel denker nog waar je bent als je hele omgeving letterlijk is ingestort? Hoe ga ik om met die mensenmassa die kriskras door elkaar loopt en plots andere dingen doet dan ze eerst deed? Waar komt mijn volgende maaltijd vandaan? Wanneer komt die dan? Wat als je het niet zo op honden begrepen hebt – denk even aan de vele straathonden daar – en plots lopen daar allemaal mensen mét honden aan een touw rond? Waar is mijn favoriete voorwerp dat me troost biedt in de nacht of bij moeilijke momenten? Waar is mijn houvast?

Mensen lijken steeds iets in ruil te moeten krijgen alvorens ze in actie komen. De recente hype – ‘the social experiment’ waarbij het de mens enkel lijkt te deren dat ze hun T-shirt goedkoop hebben in plaats van dat de mensen die ze maken in goede omstandigheden kunnen werken en leven – bewijst dit eens te meer.

Mijn voorstel is daarom het volgende:
Onderaan deze blog vinden jullie het rekeningnummer waarop je kan overmaken voor Shangri-La Home. Diegenen die overmaken mogen me hun bewijs hiervan steeds mailen en in ruil daarvoor zet ik jouw naam op mijn site. Hoe guller de gift, hoe groter zichtbaarheid. Bedragen worden uiteraard niet vermeld, tenzij u dat expliciet aangeeft.

Wat levert dit op aan Shangri-La Home: werkingsgelden zodat ze opnieuw zekerheden kunnen geven aan de kinderen en het personeel en dat ook kinderen die het home verlieten kunnen gevonden worden. Wat levert dit op aan mij: extra werk, maar ook de voldoening dat ik kan bijdragen vanuit mijn basisprincipes over evenwaardigheid. Wat levert het op aan u: hopelijk dezelfde voldoening als de mijne en u bent zichtbaar als sociaal-meevoelend mens.

Ik dank jullie alvast voor de bijdragen op rekeningnummer BE86-0682-2248-1550 (België) of NL71 INGB 0006 6127 84 (Nederland) met als mededeling ‘aardbeving’.
Stortingsbewijzen kan u mailen aan aardbeving@wendylampen.be