Tagarchief: mogelijkheden

Corruptie & autisme – moedige strijd

AlekseiNavalnyAleksei A. Navalny, Russisch advocaat en blogger levert vanuit Moskou, zijn thuisstad, een strijd tegen de corruptie in Rusland.
 Nu, drie weken na zijn veroordeling van 5 jaar cel voor verduistering, is hij begonnen aan zijn verkiezingscampagne. Hij stelt zich kandidaat als burgemeester van Moskou.
 Voor sommigen is hij een idealist met een onhaalbaar doel, voor anderen een voorbeeld en sommigen noemen hem zelfs een van de grotere oppositieleiders in het huidige politieke bestel. Weer anderen schatten zijn kans om verkozen te worden in als nihil.
 Navalny is zichzelf bewust van hoe lastig zijn strijd zal zijn. Hij beseft ook dat zijn doel ambitieus is, maar zegt ook dat als je verandering wil, je klein moet beginnen.

Elke verandering, hoe klein ook, is een verandering. Voor verandering is durf en moed nodig. Durf om anders te denken dan de gevestigde orde en moed om het te laten zien aan de buitenwereld.

Willen we samen de kijk op mensen met autisme veranderen en aan de buitenwereld laten zien dat ‘anders denkenden’ evenwaardig zijn dan is daar ook moed en durf voor nodig.

Mensen met autisme hebben vanuit hun denken vaak een ander perspectief. Net zoals Navalny een ander perspectief heeft op hoe de politiek in zijn land hoort te zijn, hebben mensen met autisme zelf een kijk op hoe ze deel kunnen zijn van het maatschappelijk leven in al zijn facetten. De moed om het te aan de buitenwereld te laten zien, heeft een heel deel van hen ook. Steeds meer boeken, blogs en verhalen van mensen met autisme pleiten voor een evenwaardige behandeling. Ze geven inkijk in hun (belevings-)wereld om een beter begrip tot stand te brengen.
 Deze narratieven zijn een van de meest krachtige middelen om dit begrip tot stand te brengen. Ze nemen de toehoorders mee in het verhaal. En dat verhaal wil ik aangrijpen om een verandering in te zetten, een verandering die moed en durf vraagt. Een verandering die misschien ook mijn ‘peers’ met delfde cognitieve stijl als mijn professionele ‘peers’ af en toe wat vragen zal doen rijzen.

Zelfrealisatie is geen verhaal van alleen maar positief kijken en dan doelen halen. Geen verhaal van overdreven positiviteit, de blik gericht op enkel oplossingen en een veelheid aan complimenten die nergens toe leiden. De waardering van de vooruitgang komt vooral door de waardering in jezelf. Je eigen waarde geven aan wat je bereikt. En natuurlijk doet de waardering van anderen er toe. Op basis daarvan bouw je eveneens vertrouwen op en ben je bereid op de stap, de weg naar verandering in te zetten. Maar het is ook een verhaal van een strijd. Een strijd om jezelf een plek te geven in maatschappij. Omgaan met moeilijkheden, beperkingen en het acceptatieproces. Zelf verantwoordelijkheden durven nemen. En soms datgene wat je gewend bent en wat je koestert durven (moeten) loslaten.

Denken over autisme en Aspergersyndroom is meer dan de som van zijn delen. Het vraagt kennis over labels en etiketten, over beperkingen en het fundamentele mensenrecht van maatschappelijke deelname. In deze huidige, woelige maatschappelijke tijden, is een verandering én een aanpassing van het eenzijdige denken over deze onderwerpen meer dan nodig.

Als we samen, net zoals Aleksei Navalny, de moed hebben om deze uitdaging aan te gaan en het lef om risico te nemen, kunnen we het ‘gevestigde denken’ over autisme op een weg van vooruitgang brengen.