Visie

De bejegening van mensen met autisme gebeurt niet steeds op de manier die je zou verwachten. Zelfs niet in deze tijd. Ik spreek hierbij uit eigen ervaring.
Ik kreeg zelf het label ‘Aspergersyndroom’ opgeplakt. Jarenlang werd ik aangesproken op mijn ‘label’ en op de kenmerken die er volgens de buitenwereld, de anderen, bij hoorden. Zowel de ‘gewone’ medemens, als de specialisten verwachtten dat ik me naar dat label ging gedragen. Tegelijk werd mijn ‘etiket’ ook vaak in vraag gesteld omdat ik niet aan alle strikte criteria die bij Asperger horen zou voldoen. Ik moest me steeds verantwoorden of uitleggen hoe ik in elkaar zat.
Dit alles ging ten koste van mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ik verloor mijn eigen identiteit en zelfs mijn waardigheid. Mijn inzichten wil ik graag met anderen delen.

Zowel vanuit mijn opleidingen als vanuit mijn jarenlange studie van menselijk gedrag en denkprocessen, heb ik ondertussen een expertise opgebouwd over de verschillende breintypes. Op basis daarvan ontwikkelde ik een eigen benaderingswijze, een ander perspectief op het denken. Ik maak daarbij gebruik van een eigen middel en visuele strategieën.

Ik hanteer een visie die uitgaat van evenwaardigheid (equality), eigen beslissingsrecht, bewustwording (awareness) en samenwerking.

Kortom de regie in eigen handen!