Bio

Algemeen kenmerk: Mens

Specifieke kenmerken: (in geheel willekeurige volgorde)

 • Internationaal spreker en lesgever
 • Synesthetisch
 • Hogeschooldocent
 • Onderzoeksbegeleider
 • Duidelijke cognitieve stijl; gemeenzaam bekend als Asperger
 • Veelzijdig
 • Hoogbegaafd
 • Doorzetter
 • TEDx speaker
 • Change-modeler
 • Proces- en ontwikkelingsgericht
 • Creatief
 • Opmerkzaam
 • (Studenten)coach
 • (Zelf)kennisconstructie door dialoog
 • Realistisch
 • Humoristisch
 • Zingever
 • Gevoelig
 • MSEN Autismespecialist
 • Hyperbewust van het eigen ‘zijn’
 • Meertalig
 • Inspireert anderen en zet aan tot denken
 • Leraar
 • Levenskunstbeoefenaar
 • Beelddenkend en woord-koppelend
 • Verbinder
 • Ziet wat er beweegt in de wereld
 • Trots bezitter van een systemisch brein
 • Cognitie-expert
 • Ondersteunt anderen in het ontwikkelen van een levensvisie
 • Praktisch en concreet
 • Ontwikkelen van levensconcepten door visuele strategieën
 • Filosoof