Vorm

Hoe kan ik ondersteunen?

Op welke vragen kan ik helpen een antwoord te geven?

De benadering vertrekt altijd vanuit de persoon zelf. Samen bouwen we vanuit die eigenheid aan toekomstperspectieven. Bij meerdere personen zoeken we naar wat er binnen ‘de groep’ leeft en ontdekken we gezamenlijk de raakvlakken. Die vormen de basis om in overeenstemming verder te werken aan een toekomst.

Hoewel de volgende vragen veel voorkomend zijn en door sommigen zelfs gezien worden als dé kernvragen, is de benaderingswijze uniek en tegelijkertijd toch algemeen toepasbaar.

Inzicht

 • Hoe werkt (mijn) denken echt? Wat betekent dit inzicht?
 • Wat zijn daarvan de gevolgen voor het dagelijks leven?
 • Hoe kan ik op basis van het weten hoe ik denk of de ander denkt verder komen in mijn leven?
 • Welke stappen kan ik verder nog nemen?
 • Wat zijn toekomstperspectieven en hoe kan ik doelen bereiken?

Praktisch

 • Hoe kan ik dat organiseren – al dan niet met hulp van derden – en hoe krijgt het betekenis?
 • Hoe krijg ik de regie in eigen handen? Hoe en wie kan ik gericht om hulp vragen?
 • Hoe kan ik een eigen leven realiseren of laten ondersteunen bij dit proces? Wat is de zin van het dagelijks leven/bestaan?

Wat kan aan bod komen ?

 1. Educatie over brein, (sensorische) waarneming, denkstructuren, denken, organisatiesystemen
 2. Samen zoeken naar uitbreiding van het netwerk, hulpbronnen, toekomstdoelen
 3. Zingeving en betekenisverlening in het dagelijks leven
 4. Praktische bruikbare tips ontdekken

Kortom: de regie in eigen handen !